ประกาศเกียรติคุณ ร.อ.กิติ สวัสดิภาพ นอล. ร.ล. สายบุรี สังกัด กฟก.๒ กร.

Release Date : 09-11-2017 11:58:19
ประกาศเกียรติคุณ ร.อ.กิติ  สวัสดิภาพ นอล. ร.ล. สายบุรี สังกัด กฟก.๒ กร.

ด้วยในวันที่ ๓ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ ร.อ.กิติ  สวัสดิภาพ นอล. ร.ล. สายบุรี สังกัด กฟก.๒ กร.        ได้พบตั๋วจำนำของห้างทองปัญญาสาขาซอยบ่อนไก่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมเงินสดจำนวน ๗,๐๐๐ บาท บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาสัตหีบ จึงได้นำส่งคืนให้กับห้างทองปัญญา เพื่อติดต่อเจ้าของมารับเงินสด และตั๋วจำนำคืน จึงแจ้งมาเพื่อทราบในการทำความดีดังกล่าว