MV CARAT 2018 HA/DR

Release Date : 19-06-2018 14:13:57

MV CARAT 2018 HA/DR

 

               หมู่เรือฝึกยกพลขึ้นบก และ HA/DR ทำการฝึกผสม CARAT 2018 ระหว่างวันที่ 11- 18 มิ.ย. 2561   กำลังที่เข้ารับการฝึก ได้แก่ เรือหลวง อ่างทอง เรือหลวง มัตโพน ฮ.ลำเลียง Bell 214หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉุกเฉินจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หน่วยกู้ซ่อมจากกรมก่อสร้างพัฒนาการฝึกรับส่งอากาศยานในช่วงภาวะคลื่นลมแรง การฝึกปล่อยเรือระบายพลในภาวะคลื่นลมแรงเสมือนการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  การเตรียมการเกยหาดของเรือระบายพลขนาดใหญ่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดตั้งศูนย์คัดกรองและ ดำเนินการส่งกลับผู้ป่วยอากาศยานมาสู่เรือหลวงอ่างทองซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามระดับ 2