ฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กฟก.๒ ประจำปี งป.๖๓

Release Date : 02-01-2020 14:58:05

      ประมวลภาพการฝึกภาคองค์บุคคลและยุทธวิธี ของ กฟก.๒

                                 ประจำปี งป.๖๓ ในทะเล

โดยมี พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็น ผบ.มวฝ.กฟก.๒

 

วีดิทัศน์การฝึกภาคองค์บุคคลและยุทธวิธี ประจำปี งป.๖๓

 

 

 

การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ

การฝึกแปรขบวน

 

การฝึกรับ-ส่ง สิ่งของในทะเลเวลากลางวันและกลางคืน

 

การฝึกรับ-ส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง

 

การฝึกรับ-ส่ง ฮ. ในเวลากลางวัน และกลางคืน

 

การฝึกเก็บคนตกน้ำ

 

การฝึกรับ-ส่ง โคมไฟสัญญาณบังคับทิศ

 

การฝึกยิงเป้าพื้นน้ำกลางวัน

 

การฝึกการตรวค้น

 

   ประมวลภาพสวยงามของการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธีกองเรือฟริเกตที่ ๒ ในทะเล ประจำปี งป.๖๓

 

 

 

...............................................................................................

 

..............................................................................................................

 

 

......................................................................................