พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพลในสังกัด กฟก.๒ แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 20-11-2019 12:26:44
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพลในสังกัด กฟก.๒ แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพลในสังกัด กฟก.๒ แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง