พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธาน ในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลของ กฟก.๒ ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

Release Date : 22-11-2019 12:09:14
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธาน ในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลของ กฟก.๒ ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธาน ในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลของ กฟก.๒ ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง