น.อ.ธำรง สุพรรณพงศ์ รอง ผบ.กฟก.๒ ผู้แทน ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

Release Date : 25-11-2019 15:57:18
น.อ.ธำรง  สุพรรณพงศ์ รอง ผบ.กฟก.๒ ผู้แทน ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๖  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.ธำรง  สุพรรณพงศ์ รอง ผบ.กฟก.๒ ผู้แทน ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๖  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง