พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ Season ที่ผ่านมา ตามนโยบาย ผบ.ทร. พร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะเข้าร่วมแข่งขัน ใน Season ที่ ๒ (งป.๖๓)

Release Date : 11-12-2019 14:27:11
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ Season ที่ผ่านมา ตามนโยบาย ผบ.ทร. พร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะเข้าร่วมแข่งขัน ใน Season ที่ ๒  (งป.๖๓)

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ Season ที่ผ่านมา ตามนโยบาย ผบ.ทร. พร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะเข้าร่วมแข่งขัน ใน Season ที่ ๒  (งป.๖๓)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง