พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กฟก.๒

Release Date : 11-12-2019 14:30:53
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กฟก.๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง