พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมคณะฯ มอบอุปกรณ์เสริมทักษะให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๗ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กฟก.๒

Release Date : 11-12-2019 14:35:16
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมคณะฯ มอบอุปกรณ์เสริมทักษะให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๗ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กฟก.๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมคณะฯ มอบอุปกรณ์เสริมทักษะให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๗ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง