พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ นำกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ “มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์” ณ สนามที่ ๑ จังหวัดนครพนม

Release Date : 16-12-2019 08:58:46
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ นำกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ “มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์”  ณ สนามที่ ๑ จังหวัดนครพนม

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ นำกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ “มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์”  ณ สนามที่ ๑ จังหวัดนครพนม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง