พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือฟริเกตที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 18-12-2019 08:15:21
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือฟริเกตที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือฟริเกตที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง