กฟก.๒ จัดผู้แทนหน่วยเป็นผูู้แทน ทร. โดยมี น.อ.ยุทธนาวี มุ่งธัญญา ผบ.ร.ล.บางปะกง เป็นหัวหน้าคณะฯ ร่วมการประชุมวางแผน (FPC) การฝึกผสม SINGSIAM 2020 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

Release Date : 30-01-2020 11:15:50
กฟก.๒ จัดผู้แทนหน่วยเป็นผูู้แทน ทร. โดยมี น.อ.ยุทธนาวี มุ่งธัญญา ผบ.ร.ล.บางปะกง เป็นหัวหน้าคณะฯ ร่วมการประชุมวางแผน (FPC) การฝึกผสม SINGSIAM 2020  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

                           กฟก.๒ จัดผุ้แทนหน่วยเป็นผู้แทน ทร.โดยมี น.อ.ยุทธนาวี มุ่งธัญญา ผบ.ร.ล.บางปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ เป็น หน.คณะฯ. ร่วมการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) การฝึกผสม SINGSIAM 2020  กับฝ่าย ทร.สป.ระหว่าง ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๖๓ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

                                   

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กฟก.๒ จัดผู้แทนหน่วยเป็นผูู้แทน ทร. โดยมี น.อ.ยุทธนาวี มุ่งธัญญา ผบ.ร.ล.บางปะกง เป็นหัวหน้าคณะฯ ร่วมการประชุมวางแผน (FPC) การฝึกผสม SINGSIAM 2020  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง