พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ กฟก.๒

Release Date : 31-01-2020 14:56:16
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ กฟก.๒

                       ใน ๓๑ ม.ค.๖๓ พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ กฟก.๒ ซึ่งครบกำหนดปลดกองหนุนใน ๑ ก.พ.๖๓  ณ บริเวณ หน้า อาคาร บก.กฟก.๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง