ผบ.กฟก.๒ มอบหมายให้ น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล เสธ.กฟก.๒ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยฝ่าย ทร. เข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม CARAT 2020 ระหว่าง ทร. กับ ทร.สหรัฐฯ

Release Date : 05-02-2020 14:18:10
ผบ.กฟก.๒ มอบหมายให้ น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล เสธ.กฟก.๒ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยฝ่าย ทร. เข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม CARAT 2020 ระหว่าง ทร. กับ ทร.สหรัฐฯ

           ใน ๓ – ๕ ก.พ.๖๓  ผบ.กฟก.๒ มอบหมายให้ น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล เสธ.กฟก.๒ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยฝ่าย ทร. เข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม CARAT 2020 ระหว่าง ทร. กับ ทร.สหรัฐฯ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน อ.บางละมุง จว.ชลบุรี  

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กฟก.๒ มอบหมายให้ น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล เสธ.กฟก.๒ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนหน่วยฝ่าย ทร. เข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม CARAT 2020 ระหว่าง ทร. กับ ทร.สหรัฐฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง