พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ สโมสรสัญญาบัตร กร. พร้อมนำกำลังพลร่วมพัฒนา ณ บริเวณอ่าวดงตาล กร.

Release Date : 13-02-2020 15:49:09
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ สโมสรสัญญาบัตร กร.  พร้อมนำกำลังพลร่วมพัฒนา ณ บริเวณอ่าวดงตาล กร.

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ สโมสรสัญญาบัตร กร.  พร้อมนำกำลังพลร่วมพัฒนา ณ บริเวณอ่าวดงตาล กร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง