ผบ.กฟก.๒ มอบหมายให้ น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล เสธ.กฟก.๒ พร้อมคณะฯ ทำการตรวจความพร้อมด้านต่างๆ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ของเรือใน กฟก.๒ และร้อย บก.กฟก.๒

Release Date : 20-02-2020 16:21:56
ผบ.กฟก.๒ มอบหมายให้      น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล เสธ.กฟก.๒ พร้อมคณะฯ ทำการตรวจความพร้อมด้านต่างๆ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ของเรือใน กฟก.๒ และร้อย บก.กฟก.๒

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กฟก.๒ มอบหมายให้      น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล เสธ.กฟก.๒ พร้อมคณะฯ ทำการตรวจความพร้อมด้านต่างๆ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ของเรือใน กฟก.๒ และร้อย บก.กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง