กฟก.๒ ดำเนินการตั้งจุดปฏิบัติการตรวจคัดกรองกำลังพลของหน่วย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ ทร.

Release Date : 23-03-2020 13:25:13
กฟก.๒ ดำเนินการตั้งจุดปฏิบัติการตรวจคัดกรองกำลังพลของหน่วย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ ทร.

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กฟก.๒ ดำเนินการตั้งจุดปฏิบัติการตรวจคัดกรองกำลังพลของหน่วย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง