ผบ.กฟก.๒ มอบหมายให้ น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล เสธ กฟก.๒ พร้อมคณะฯ ทำการตรวจระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล กร. ของเรือใน กฟก.๒

Release Date : 20-04-2020 11:09:31
ผบ.กฟก.๒ มอบหมายให้ น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล เสธ กฟก.๒ พร้อมคณะฯ ทำการตรวจระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล กร. ของเรือใน กฟก.๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กฟก.๒ มอบหมายให้ น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล เสธ กฟก.๒ พร้อมคณะฯ ทำการตรวจระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล กร. ของเรือใน กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง