พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมโครงการกิจกรรม “แพคใจใส่กล่องเพื่อพี่น้องสัตหีบ”

Release Date : 29-04-2020 13:36:17
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมโครงการกิจกรรม “แพคใจใส่กล่องเพื่อพี่น้องสัตหีบ”

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมโครงการกิจกรรม “แพคใจใส่กล่องเพื่อพี่น้องสัตหีบ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง