พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ กฟก.๒ ซึ่งครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๑ พ.ค.๖๓

Release Date : 30-04-2020 11:31:19
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ กฟก.๒ ซึ่งครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๑ พ.ค.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการของ กฟก.๒ ซึ่งครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๑ พ.ค.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง