พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีประดับยศ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนของ กฟก.๒

Release Date : 03-05-2020 13:53:43
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีประดับยศ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนของ กฟก.๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีประดับยศ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนของ กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง