พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวัน “อาภากร”

Release Date : 20-05-2020 09:18:56
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวัน “อาภากร”

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวัน “อาภากร”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง