พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ให้การรับรอง พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร. และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญเรือใน กฟก.๒

Release Date : 21-05-2020 12:43:57
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ให้การรับรอง พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร. และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญเรือใน กฟก.๒

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ให้การรับรอง พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร. และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญเรือใน กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง