พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมข้าราชการ กฟก.๒ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Release Date : 22-07-2020 15:14:41
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมข้าราชการ กฟก.๒ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมข้าราชการ กฟก.๒ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง