พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.หมวดเรือเฉพาะกิจที่ ๖๓.๑ และ ผบ.กฟก.๒ ในการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ประจำปี งป.๖๓

Release Date : 04-08-2020 13:33:02
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี   ผบ.หมวดเรือเฉพาะกิจที่ ๖๓.๑ และ ผบ.กฟก.๒ ในการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ประจำปี งป.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี   ผบ.หมวดเรือเฉพาะกิจที่ ๖๓.๑ และ ผบ.กฟก.๒ ในการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ประจำปี งป.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง