พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.หมวดเรือเฉพาะกิจที่ ๖๓.๑ และ ผบ.กฟก.๒ ให้การรับรอง ผบ.กร.และคณะฯ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ประจำปี งป.๖๓

Release Date : 04-08-2020 13:46:06
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี   ผบ.หมวดเรือเฉพาะกิจที่ ๖๓.๑ และ ผบ.กฟก.๒ ให้การรับรอง ผบ.กร.และคณะฯ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ประจำปี งป.๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี   ผบ.หมวดเรือเฉพาะกิจที่ ๖๓.๑ และ ผบ.กฟก.๒ ให้การรับรอง ผบ.กร.และคณะฯ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ประจำปี งป.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง