พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพล กฟก.๒ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Release Date : 04-08-2020 15:49:57
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี  ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพล กฟก.๒ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี  ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพล กฟก.๒ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง