พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพล กฟก.๒ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Release Date : 10-08-2020 16:08:37
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี  ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพล กฟก.๒ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี  ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพล กฟก.๒ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง