พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.มบภ.ทร.และ ผบ.กฟก.๒ มอบนโยบายและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยต่างๆใน มบภ.ทร.ประจำเดือน ส.ค.๖๓ ณ ร.ล.สิมิลัน

Release Date : 11-08-2020 15:21:35
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี  ผบ.มบภ.ทร.และ ผบ.กฟก.๒ มอบนโยบายและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยต่างๆใน มบภ.ทร.ประจำเดือน ส.ค.๖๓ ณ ร.ล.สิมิลัน

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี  ผบ.มบภ.ทร.และ ผบ.กฟก.๒ มอบนโยบายและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยต่างๆใน มบภ.ทร.ประจำเดือน ส.ค.๖๓ ณ ร.ล.สิมิลัน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง