พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังพลของ กฟก.๒ ร่วมกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ครั้งที่ ๒

Release Date : 18-08-2020 15:14:46
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒  พร้อมกำลังพลของ กฟก.๒ ร่วมกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ครั้งที่ ๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒  พร้อมกำลังพลของ กฟก.๒ ร่วมกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ครั้งที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง