พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมงานพิธีรำลึก วันเรือดำน้ำครบรอบ ๘๓ ปี ณ บก.กดน.

Release Date : 03-09-2020 17:08:51
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี  ผบ.กฟก.๒ ร่วมงานพิธีรำลึก วันเรือดำน้ำครบรอบ ๘๓ ปี ณ บก.กดน.

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี  ผบ.กฟก.๒ ร่วมงานพิธีรำลึก วันเรือดำน้ำครบรอบ ๘๓ ปี ณ บก.กดน.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง