พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพลของ กฟก.๒

Release Date : 10-09-2020 13:42:18
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพลของ กฟก.๒

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพลของ กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง