พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีขอบคุณและบำรุงขวัญกำลังพล กฟก.๒ ประจำปี งป.๖๓

Release Date : 14-09-2020 16:05:10
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีขอบคุณและบำรุงขวัญกำลังพล กฟก.๒ ประจำปี งป.๖๓

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  มีศรี ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีขอบคุณและบำรุงขวัญกำลังพล กฟก.๒ ประจำปี งป.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง