พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ กองเรือยุทธการ เรือพร้อมรบสูงสุด และบุคคลดีเด่น กร.ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 22-09-2020 12:51:09
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ กองเรือยุทธการ เรือพร้อมรบสูงสุด และบุคคลดีเด่น กร.ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ กองเรือยุทธการ เรือพร้อมรบสูงสุด และบุคคลดีเด่น กร.ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง