พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และข้าราชการทหาร กฟก.๒ กร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

Release Date : 14-10-2020 14:15:07
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และข้าราชการทหาร กฟก.๒ กร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และข้าราชการทหาร กฟก.๒ กร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง