น.อ.ศรายุทธ นัทธีประทุม ผบ.ร.ล.ตากสิน เป็นผู้แทน ผบ.กฟก.๒ เข้าร่วมกิจกรรม เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่านาวี

Release Date : 14-12-2020 10:50:39
น.อ.ศรายุทธ  นัทธีประทุม ผบ.ร.ล.ตากสิน เป็นผู้แทน ผบ.กฟก.๒ เข้าร่วมกิจกรรม เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่านาวี

น.อ.ศรายุทธ  นัทธีประทุม ผบ.ร.ล.ตากสิน เป็นผู้แทน ผบ.กฟก.๒ เข้าร่วมกิจกรรม เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่านาวี ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธ.ค.๖๓ ณ บริเวณ อนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี