น.อ.พิสิทธิ์ แจ้งประจักรษ์ รองเสธ.กฟก.๒ เป็นผู้แทน ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบารตพระสงฆ์สามเณร

Release Date : 14-12-2020 11:12:13
น.อ.พิสิทธิ์  แจ้งประจักรษ์ รองเสธ.กฟก.๒ เป็นผู้แทน ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลังในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบารตพระสงฆ์สามเณร

   น.อ.พิสิทธิ์  แจ้งประจักรษ์ รองเสธ.กฟก.๒ เป็นผู้แทน ผบ.กฟก.๒ พร้อมกำลัง
ในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบารตพระสงฆ์สามเณร จำนวน ๘๙ รูป ในวันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค.๖๓ ณบริเวณลานหน้า บก.ฐท.สส.(ชั่วคราว) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี