พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ เข้าร่วมกิจกรรม เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่านาวี

Release Date : 14-12-2020 11:23:40
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ เข้าร่วมกิจกรรม เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่านาวี

      พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ เข้าร่วมกิจกรรม เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่านาวี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค.๖๓ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ เรือ ต.๙๑ หน้าสโมสรสัญญาบัตร กร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี