พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และ ผบ.มวก.๗๑.๑ ร่วมทดสอบแผนในการฝึกยิง อวป. Harpoon Block 1C

Release Date : 10-03-2021 12:32:10
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และ ผบ.มวก.๗๑.๑ ร่วมทดสอบแผนในการฝึกยิง อวป. Harpoon Block 1C

พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และ ผบ.มวก.๗๑.๑ ร่วมทดสอบแผนในการฝึกยิง อวป. Harpoon Block 1C ตามนโยบาย ผบ.ทร. ในการฝึก ทร.๖๔ โดยมี ร.ล.ตากสิน(เรือยิงหลัก) ร.ล.สุโขทัย(เรือยิงสำรอง) และ ร.ล.จักรีนฤเบศร (เรือรับรองผู้บังคับบัญชา) ใน ๙ มี.ค.๖๔