พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.มวฝอ.๖๔ / ผบ.กฟก.๒ กร. นำกำลังพลใน มวฝอ.๖๔ วิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า

Release Date : 17-03-2021 10:53:34
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.มวฝอ.๖๔ / ผบ.กฟก.๒ กร. นำกำลังพลใน มวฝอ.๖๔ วิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า

  ใน ๑๖ มี.ค.๖๔ พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.มวฝอ.๖๔ / ผบ.กฟก.๒ กร. นำกำลังพลใน มวฝอ.๖๔( ร.ล.จักรีนฤเบศร ร.ล.ตากสิน ร.ล.สายบุรี ร.ล.สุโขทัย ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ ) วิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า เพื่อถวายสักการะพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ในการนำเรือไปฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon Block 1C ระหว่างวันที่ ๑๘ มี.ค. - ๓ เม.ย.๖๔