พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ นำกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตของประเทศ ตามคำที่กล่าวไว้ "หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

Release Date : 18-05-2021 13:20:12
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ นำกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตของประเทศ ตามคำที่กล่าวไว้ "หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

   กร.จัดกรรมบริจาคโลหิต ร่วมฝ่าวิกฤตชาติ CIVID-19 เนื่องในวันอาภากร ๑๙ พ.ค.๖๔ โดยมี พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผบ.กร. เป็นประธานในกิจกรรม กองเรือยุทธการบริจาคโลหิตช่วยวิกฤตชาติ โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ พ.ค.๖๔ มีกำลังของ กร.ที่มีความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๙ นาย นับเป็นโลหิต จำนวน ๑๔๙ ยูนิต หรือประมาณ ๖๗,๐๕๐ ซีซี

    ในการนี้ พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ นำกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตของประเทศ ตามคำที่กล่าวไว้ " หนึ่งคนให้ สามคนรับ " สถานการณ์การขาดโลหิตจะบรรเทา จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั้งประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงทั่วประเทศ ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลนอย่างหนัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือ ในการร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตในภาพรวมของประเทศ 

  กฟก.๒ ขอเชิญชวน บริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของกองทัพเรือ และเป็นศุนย์รับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ได้ต่อชีวิตต่อไป