"วันอาภากร" ในวันพุธที่ 19 พ.ค.64 เวลา 0830 พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.2 กร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ หน้า บก.กร.

Release Date : 19-05-2021 14:06:06
"วันอาภากร" ในวันพุธที่ 19 พ.ค.64 เวลา 0830 พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.2 กร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ หน้า บก.กร.

 "วันอาภากร" ในวันพุธที่ 19 พ.ค.64 เวลา 0830 พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.2 กร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ หน้า บก.กร.