พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม รอง ผบ.ทร./ประธาน อชป. ในการตรวจเยี่ยม ร.ล.สายบุรี

Release Date : 20-05-2021 12:11:24
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม รอง ผบ.ทร./ประธาน อชป. ในการตรวจเยี่ยม ร.ล.สายบุรี

   พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สิทธิพร  มาศเกษม รอง ผบ.ทร./ประธาน อชป. ในการตรวจเยี่ยม ร.ล.สายบุรี  ณ ท่าเรือแหลมเทียน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ใน ๑๘ พ.ค.๖๔