พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีมอบชุดตรวจโควิด-๑๙และต้นฟ้าทะลายโจรให้กับกำลังพลกองเรือยุทธการ

Release Date : 13-08-2021 21:48:18
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีมอบชุดตรวจโควิด-๑๙และต้นฟ้าทะลายโจรให้กับกำลังพลกองเรือยุทธการ

ใน ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีมอบชุดตรวจโควิด-๑๙ และต้นฟ้าทะลายโจรให้กับกำลังพลกองเรือยุทธการ ณ สโมสรสัญญาบัตร กร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี