การฝึกผสม CARAT 2021 ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 14-09-2021 11:14:30
การฝึกผสม CARAT 2021 ประจำปี ๒๕๖๔

ความมุ่งหมาย  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในการวางแผนและปฏิบัติการทางทหาร ร่วมกันระหว่าง ทร. กับกำลังฝ่ายสหรัฐฯ และเเลกเปลี่ยนประสบการณ์     ทางด้านยุทธวิธีเทคนิคการใช้อาวุธสมัยใหม่ของกองทัพเรือสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้าง   ความสัมพันธ์และความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้้น

กองฝึกผสม CARAT 2021 ประกอบด้วย

ร.ล.นเรศวร  ร.ล.ตากสิน  ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช ร.ล.กันตัง                    ฮ.ตผ.๑ (Super Lynx-200) และ เรือ ทร.สหรัฐฯ (USN RTP)