พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ตรวจเยี่ยม ร.ล.นเรศวร

Release Date : 10-11-2021 09:00:00
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ตรวจเยี่ยม ร.ล.นเรศวร

พล.ร.ต.ไพศาล  วงศ์เมฆ ผบ.กฟก.๒ กร. ตรวจเยี่ยม ร.ล.นเรศวร ในระหว่างการฝึกองค์บุคลและยุทธวิธีกองเรือของ กฟก.๒  พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อม ความก้าวหน้าในการซ่อมทำ และปัญหาข้อขัดข้อง ในวันจันทร์ที่ ๘ พ.ย.๖๔    ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๐๓๐๐     

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ตรวจเยี่ยม ร.ล.นเรศวร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง