พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ประดับยศ ให้กับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศที่สูงขึ้น

Release Date : 18-11-2021 17:00:00
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ประดับยศ ให้กับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศที่สูงขึ้น

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ประดับยศ ให้กับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศที่สูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง