พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ

Release Date : 19-11-2021 16:22:20
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง