กำลังพล กฟก.๒ และเรือใน กฟก.๒ ร่วมพิธีฟังสาร ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ

Release Date : 19-11-2021 15:50:00
กำลังพล กฟก.๒ และเรือใน  กฟก.๒ ร่วมพิธีฟังสาร ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กำลังพล กฟก.๒ และเรือใน  กฟก.๒ ร่วมพิธีฟังสาร ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง