พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

Release Date : 08-12-2021 10:15:00
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

 

 

พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐           ณ พุทธสถาน กร.